Openbaar vervoer leerlingen De Weidevogel in 2018

De gemeente Amsterdam werkt aan openbaar vervoer voor de toekomst.

Lijn 30 en 31 worden weinig gebruikt, maar de Gemeente Amsterdam wil toch dat er in Landelijk Noord goed openbaar vervoer beschikbaar blijft. De vervoersservice voor mensen die minder mobiel zijn, rijden vaak met weinig passagiers.

Daarom gaan we van 3 februari tot 10 december 2018 een proef doen die de twee soorten openbaar vervoer gaat combineren, deze proef heet Mokumflex. Lijn 30 en 31 rijden dan niet.

Het vervoer van leerlingen van OBS De Weidevogel die regelmatig gebruik willen maken van het openbaar vervoer wordt los van de proef Mokumflex georganiseerd. Met dit bericht informeren wij u over hoe uw kind(-eren) gebruik kunnen maken van dit vervoer.

  1. Aanmelden - U kunt uw kind aanmelden via de app van Mokumflex. Deze app is te downloaden via mokumflex.nl . Voor de aanmelding is een OV chipkaart nodig.
  2. Aanmelden vervoer leerlingen - Na aanmelding belt u met RMC (het bedrijf dat het vervoer verzorgd) om aan te geven dat uw kind een leerling is van OBS De Weidevogel. Het telefoonnummer van RMC is 020-2111336. In dit telefoongesprek wordt een vaste rit aangemaakt voor vervoer van en naar school. Reserveer uw vaste rit binnen kantoortijden en 24 uur van te voren. Wilt u op maandag gebruik maken van het leerlingenvervoer dan dient u uiterlijk op vrijdag uw kind te hebben aangemeld.
  3. Tijdstip afhalen - RMC bepaald de tijd waarop de leerling wordt afgehaald, op deze manier komen alle leerlingen op tijd op school en kunnen zij samen vervoerd worden.
  4. Actuele vertrektijd - Bij de boeking kan ervoor gekozen worden om gebruik te maken van de belservice. Er wordt dan 7 minuten van te voren gebeld dat de auto er aan komt. Daarnaast kunt u op de app zien waar de bus rijdt en hoe laat deze op de halte is. (vanaf 10 minuten voor tijd/ ook is er dan een kaartje beschikbaar om te zien waar de wagen op dat moment rijdt).
  5. Afmelden voor een rit - Als uw kind (om wat voor reden ook) geen gebruik wil maken van de gereserveerde rit op een bepaalde dag dan kunt u deze rit telefonisch afzeggen. Bij voorkeur minimaal één uur van tevoren.
  6. Halte - Uw kind wordt opgehaald vanaf de halte van uw keuze. De haltes die gebruikt worden voor het vervoer van de leerlingen zijn dezelfde haltes als die van buslijn 30 en 31.
  7. Terugreis – De rit van school naar de halte van uw keuze vertrekt 10 minuten na het einde van de schooldag.
  8. Kosten – Het gebruik van het vervoer voor leerlingen is gratis van 3 februari tot en met 10 december.

NB; het is niet mogelijk om op het laatste ogenblik gebruik te maken van vaste ritten. Uw kind kan in dat geval wel gebruik maken van Mokumflex volgens de regels van dat vervoer. Zie: www.mokumflex.nl .  Let op dat hiervoor aanmelding 1 uur van tevoren geldt voor de aangevraagde rit, en dat de punctualiteit gegarandeerd is + /- 15 minuten bij ophalen.

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Wij gaan regelmatig evalueren. Daarnaast wordt er een e-mailadres aangemaakt bij de Gemeente Amsterdam waar u tips en ideeën kwijt kan. Zodra dit adres bekend is laten wij dit weten.

Terug naar overzicht